Bliv medlem

2. februar 2023

                                    Få

                         indflydelse på

                        Samsø's fremtid

                           -Bliv medlem

                                        af

                           Samsø Venstre 

Ved dit medlemskab kan du være med til at påvirke og styrke Venstres indflydelse på de mange beslutninger, som træffes af vores meget erfarne og kompetente medlemmer i Kommunalbestyrelsen - beslutninger, som er vigtige for Samsøs fremtid, økonomi og selvstændighed. 

Vi stiller ingen krav til dig som medlem, men vi er glade for den støtte, der ligger i medlemskabet og kontingentet.

Dog vil vi opfordre dig til:

 • at give din mening til kende
 • at deltage i lokaldebatten
 • at få indflydelse på beslutningerne

Såfremt du selv brænder for at deltage i politikken på Samsø og få indflydelse, kan de vælge at stille op til Kommunalvalget, hvilket kræver engagement, men det er også en utrolig spændende udfordring. Du vil i den forbindelse blive tilbudt den nødvendige undervisning og støtte.

Et medlemskab i Venstre koster i årlig kontingent pt. kr. 350,00 og opkræves hvert år i den måned du meldte dig ind.

Hvad arbejder Samsø Venstre bl.a. for:

 • en liberal holdning med frihed til at vælge
 • at Samsø fortsat være en selvstændig Kommune
 • at vores livsnerve, færgerne, drives og fungerer optimalt
 • at der er god balance mellem erhverv, natur og miljø
 • at der er optimale forhold for skole og uddannelse
 • at Samsø  Sundheds- og Akuthus bevares
 • at de ældre og syge får omsorg, tryghed og nødvendig pleje
 • at Samsø Kommune drives økonomisk forsvarligt
 • at der sikres trivsel og tryghed for øens børn og unge
 • at turisterhvervet sikres optimale forhold og vækstmuligheder
 • at erhvervslivet, herunder øens landbrug, høres og har gode rammevilkår

Med et medlemskab af Samsø Venstre er du altid velkommen til at kontakte vores medlemmer i kommunalbestyrelsen med spørgsmål til aktuelle sager osv.

Registrering af medlemskab af Samsø Venstre kan

foretages via link til Venstre's hjemmeside eller ved kontakt til formanden Mogens Exner mobil 22998416 

Bliv medlem af Samsø Venstre

- altid et godt valg !