Politik

13. januar 2018


Hvad arbejder Samsø Venstre bl.a. for:

 • en liberal holdning med frihed til at vælge
 • at Samsø fortsat være en selvstændig Kommune
 • at vores livsnerve, færgerne, drives og fungerer optimalt
 • at der er god balance mellem erhverv, natur og miljø
 • at der er optimale forhold for skoler og uddannelse
 • at Samsø Sundheds- og Akuthus bevares
 • at de ældre og syge får omsorg og nødvendig pleje
 • at Samsø Kommune drives økonomisk forsvarligt
 • at der sikres trivsel og tryghed for øens børn og unge
 • at turisterhvervet sikres optimale forhold og vækstmuligheder
 • at erhvervslivet, herunder øens landbrug, høres og har gode rammevilkår