Politik

8. september 2021


Hvad arbejder Samsø Venstre bl.a. for:

  • at sætte borgeren i centrum - Mere frihed – flere muligheder
  • et selvstændigt Samsø – med ansvarlig økonomisk styring.
  • at stoppe den alt for dyre flytning af omlastnings- og genbrugspladsen
  • At gøre det let at drive erhverv på Samsø – servicemindet kommune
  • udvikling af forskellige boligformer på Samsø - også de mere alternative
  • det frie valg i fht. skole, børnepasnings- og tilbud til Samsøs ældre
  • at bygge seniorboliger, beskyttede boliger og friplejehjem på Samsø.
  • udbygning Samsøs sundheds- og akutsygehus med senge- og hospicepladser
  • mere kvalitets-turisme og mindre kvantitets-turisme
  • etablering af cykelsti fra Tranbjerg til Kåsen
  • Ren ø – etablering af affaldsøer for turister langs havvejen
  • sikring af hurtigfærgen gennem revideret realistisk økonomi
  • at bevare Samsøs status som en ø – derfor nej til en bro
  • at udvikle Samsø baseret på vedvarende energi
  • frihed til det enkelte og frihed for fællesskabet.
  • Åbenhed, troværdighed, og bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen
  • Samsø med grøn jobvækst
  • etablering af mindst en ungdomsuddannelse på Samsø
  • Samsø som frikommune – en lille kommune med nytænkning ”laboratoriekommune”