V - gruppen i Kommunalbestyrelsen

17. maj 2017


Carsten Bruun

1. viceborgmester, medlem af økonomiudvalget, medlem af "Teknik og Miljø" udvalget, medlem af Beredskabskommissionen


 • Samsø skal fortsat være en selvstændig Kommune
 • Økonomisk ansvarlighed og åbenhed
 • Vore livsnerve, færgerne, skal fungere optimalt
 • Borgernes tryghed er meget vigtig

 

Henrik Kjær

Formand for Social- og kulturudvalget, medlem af økonomiudvalget • En tidsvarende god og værdig ældrepleje
 • Kulturlivet skal fortsat udvikles og styrkes
 • Børns og unges trivsel skal altid være i fokus
 • Der skal være optimale forhold for skoler og uddannelse
 • 3 - projektet skal løbende udvikles


Irene Danneskiold Lassen

Udvalgsformand for "Erhverv og Bosætning", medlem af udvalget for "Teknik og Miljø"


 • Samsø's turisterhverv skal styrkes og sikres mulighed for vækst
 • Den brede markedsføring af Samsø skal have optimale vilkår
 • Vores fokus på bosætning skal styrkes og nytænkes

Anita E. H. Olesen

Medlem af Social- og kulturudvalget, medlem af børn- og unge udvalget, medlem i Trafikselskabets repræsentantskab


 • Det skal være sjovt og udviklende at være barn på Samsø
 • Infrastrukturen, herunder bustransport, skal fungere optimalt
 • Handels- og servicevirksomheder skal have gode vilkår
 • Styrke og bevare det lokale foreningsliv