Kandidater til KV21

18. juli 2022

Samsø-Venstre vil have ansvarlig styring af den kommunale økonomi. Ikke flere "hurtigfærge-projekter" uden realistiske budgetter og åbenhed i beslutningsgrundlaget før byrådet træffer beslutninger.
Beslutningerne i de store og dyre projekter må ikke baserer sig på snævre 6-5 afstemninger i kommunalbestyrelsen, men skal bæres igennem og vedtages med bredere flertal. Det er vigtigt, at hele kommunalbestyrelsen kvalificeret inddrages i kommunens økonomitunge projekter.

Samsø-Venstre vil med borgeren i centrum åbne for alternative bo- og plejemuligheder for vore ældre medborgere. Vi har alle forskellige ønsker og behov, og vi skal derfor også behandles forskelligt med respekt. Samsø-Venstre arbejder derfor for at etablere yderligere seniorboliger, beskyttede boliger og friplejehjem.

Bevarelse af hurtigfærgen er vigtig for Samsø-Venstre. Uanset at hurtigfærgens økonomi ser meget anstrengt ud er det ikke en option a nedlægge den og dermed afskrive havne- og andre faciliteter med store tab. Færgens økonomi skal bygge på realistiske analyser og tal.


Samsø-Venstre vil puste nyt liv i kommunens samarbejdet med Erhversforum, Energi-akademiet og andre organisationer, som har ideerne og nøglerne til en erhvervsudvikling, som ikke kun har fokus på turismen. Det skal være let at drive erhverv på Samsø. Med erhvervsudvikling følger arbejdspladser og med arbejdspladser følger bosætning.


Samsø-Venstre vil arbejde på at bevare men også at udbygge den primære sundhedsdækning med Samsøs sundheds- og akuthus bl.a. i form af en tilpasset sengekapacitet og oprettelse af et par hospicepladser.

Samsø-Venstre vil bevare Samsø som en selvstændig kommune med faglige samarbejder med de omkringliggende kommuner. Dette er kun muligt, hvis der er styr på den kommunale økonomi, så vore skattekroner i tilstrækkelig grad kan dække behovene i kernevelfærd.