Skanderborgkredsen

23. august 2022

Louisse Louring

Skanderborgkredsens bestyrelse indstiller Louise Louring som kandidat til det kommende folketingsvalg

Opstillingsmøde onsdag d. 7. sep. 2022 kl. 19.30 i Gjesing forsamlingshus.