Pressemeddelelser, nyheder

23. juni 2022

Samsø-Venstre arbejder på nej til kattegatbro ved dialog med folketingets politikere.

Folketingspolitiker og Trafikordfører for venstre Kristian Pihl er derfor inviteret til debat om broen over Samsø

Samsø-Venstre arbejder målrettet på at vise folketingspolitikere, hvordan en kattegatbro vil påvirke Samsø og Samsøs borgere. Det er nemt at sidde i København og kun se regneark og teoretiske effekter af øget vejnet i Danmark, uden at forholde sig til, at man også ændrer livet for altid for rigtigt mange mennesker. På Samsø vil en kattegatbro påvirke livet for øens beboere. Men en kattegatbro vil også ændre oplevelsen af Samsø for alle vores fritidssamsinger og turister. En kattegatbro fjerner en ø fra danmarkskortet.

Samsø-Venstre har inviteret Trafikordfører for Venstre Kristian Pihl Lorentzen til et offentligt møde på Samsø, så alle - uanset politisk ståsted - kan komme og drøfte en mulig kommende kattegatbro med Kristian.

Samsø-Venstre vil særligt sætte fokus på følgende emner:

  • Klima og Co2 udledning i forbindelse med en kattegatbro.

  • Vil en kattegatbro om 40 år være nødvendig med de teknologiske spring, 5, 6 el. 7G mobilnet, føreløse ”biler” og dermed markant øgning af kapaciteten på motorvejsnettet ol.

  • Kultur- og naturværdiers vægtning i forhold til vækst og økonomi, set i broperspektiv.

  • Kan Menneskets behov for stilhed og naturoplevelser på anden vis gå hånd i hånd med menneskers behov for øget velstand, produktion og vækst og dermed flere offentlige midler til velfærd.

  • Vil de fremtidige teknologiske og digitale løsninger på transport, kommunikation mv. give alternativer til en bro, som er neutrale ift. klima, natur, lys og lyd m.m.?

  • Tager de fremlagte beregninger i forundersøgelsen på økonomi, ressourcer, Co2 mv. i tilstrækkelig grad højde for den eksplosive teknologiudvikling.

Vi ved fra forskning at lys- og lydpåvirkning øger stressniveau. Vi har som målsætning at reducere co2 udledningen. Vi arbejder på at skabe bedre vilkår for biodiversitet. Vi ved, at det at vigtigt at bevare kulturarv og naturværdier ikke mindst af hensyn til eftertiden og vore børnebørn.

Og på det lokale plan har mange netop valgt at bo på Samsø, særligt fordi vi i hverdagen er tætte på himmel, hav og smukke både natur- og kulturlandskaber. Det vil vi naturligvis gerne værne om.

Det skal vi drøfte med Kristian Pihl Lorentzen. Og det vil vi rigtigt gerne gøre sammen med alle samsinger, så Kristian kan få et nuanceret billede af, hvordan en kattegatbro vil påvirke alle os, der skal bo midt på forbindelsen, hvis den bliver stemt igennem i folketinget.

Mødet afholdes på Energiakademiet den 28. juni kl. 16, se mere i annonce.

Inden mødet har Samsø-Venstre selvfølgelig haft Kristian Pihl Lorenzen med på en rundtur på øen, hvor vi besigtiger de skitserede linjeføringer for motorvej på øen.Afslutningsdebat om forsvarsforbeholdet

...så ved du, hvad du skal stemme d. 1. juni.

Der krydses klinger, når Venstres forsvarsordfører Lars Chr. Lilleholt og Enhedslistens Carsten Andersen mødes i en spændende afslutningsdebat på Energiakdemiet i Ballen om forsvarsforbeholdet. De to debattører er med deres meget forskellige politiske holdninger dybt uenige i deres anbefalinger til afstemningen.

Forsvarsforbeholdet var en del af det nationale kompromis med de 4 undtagelser, som for præcis 30 år siden blev indgået mellem de fleste af folketingets partier efter den meget dramatiske afstemning om Maarstricht-traktaten d. 22. juni 1992.

Der er for mange danskere en stor forvirring om, hvad en bevarelse eller afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil betyde for Danmark og den danske ageren i EU, Europa og Verden.

Det kan være svært at gennemskue, hvad der er fup, og hvad der er fakta.

Der er både følelser og fakta at forholde sig til. Der er en fortid omkring afstemningerne for 30 år siden, og der er en nutid, som trænger sig på, med krig i Europa.

I afslutningsdebatten holdes der fokus på at belyse og diskutere de faktuelle aspekter, som kan være vigtige i afklaringen på, om man stemmer JA eller NEJ.

Samsø-Venstre, der har taget initiativet til denne spændende afslutningsdebat med Venstres forsvarsordfører Lars Chr. Lilleholt og Enhedslistens Carsten Andersen fra Århus, og sammen med Enhedslisten på Samsø har det været muligt at få de to stærke debattører til Samsø.

Samsø-Venstre ser frem til en saglig og oplysende debat, hvor man som borgere på Samsø kan gå der fra med en større afklaring ift. at stemme JA eller NEJ d. 1. juni.

Alle er velkomne

Afslutningsdebatten foregår på Energiakademiet i Ballen

mandag d. 30. maj kl. 18.30 – 20.15tak

KV21 Samsø

Tak til alle, der har støttet Samsø-Venstre og givet dette fine valg, som betyder, at vi i de kommende 4 år vil få en Venstreledet kommunalbestyrelse med Søren Wiese som borgmester. STOR TAK


Stort tillykke med et supervalg til Søren, Anita og Carsten. I formåede at holde skansen i en vanskelig tid for Venstre . Godt gået.

Tak til alle de entusiastiske Venstrefolk og VU'ere, som har været med til at give dette fine valg. Uden jer var vi aldrig kommet i mål.

Også tillykke med det meget flotte valg til de konservative og tak for det fine samarbejdet. Jeg håber, det vil fortsætte i den nye kommunalbestyrelse.

Velkommen til de nye medlemmer, som her op til valget har meldt sig ind i Samsø-Venstre. Det bliver en spændende tid vi bevæger os ind i.

Med venlig hilsen

Mogens Exner
Formand for Samsø-Venstre